چارکوکی عزیز شما می توانید سفارش عمده خود را با تخفیفی که در پایین مشاهده می کنید، داخل سایت ثبت نمایید.

۱۲ تا ۲۵ عدد شامل ده درصد تخفیف
۲۶ تا ۵۰ عدد شامل پانزده درصد تخفیف
۵۱ تا ۷۵ عدد شامل بیست درصد تخفیف
بالای ۷۶ عدد شامل بیست و پنج درصد تخفیف

توجه کنید هزینه ارسال در این نوع سفارش برعهده مشتری و پس از ارسال تعیین می شود.