قصه ی ما از یک روز گرمِ اواخر بهار شروع شد. روزی که چهار تا دوست با هم تصمیم گرفتند حرف ها و انتقادهایی که  برای بازار پوشاک و شال و روسری داشتند را رها کنند و به جایش خودشان آستین هایشان را بالا بزنند و دست به کار شوند.
چارکوک، که چار تا کوکَش، هم مربوط به چهار نفر بودنِ دوستانی هست که تاسیسش کردند، هم مربوط به یک روایت قدیمی و شنیدنی از یک کفاش، که کار تعمیر کفش هایش با سه تا کوک راه می افتاد اما  کوک چهارم را بدون این که کسی ازش خواسته باشد می زد، برای محکم کاری و درستکاری،
از سال ۱۳۹۵ شروع به کار کرده و تا به حال تمام تلاشش این بوده که در مسیر کوکِ چهارم همان کفاش و کوک چهارم چارکوک بماند.
کار چارکوک از دوخت و تولید روسری شروع شده و تا به حال در مسیر طراحی، تولید و فروش شال و روسری و اکسسوری ادامه پیدا کرده است،
و این قصه هم چنان نیز ادامه دارد…